Arbetar med bruksgods, rakubränd terra sigillata, skulptur och offentlig utsmyckning.

- Jag älskar den blöta leran under mina händer och vill att det ska synas i den färdiga produkten.

 

 Lena Svensson    info@lenasvensson.se